List of bus stops by Yangon Bus Service.
 

Chauk Sal Hnit ( 62 ) Stop

 
 

Tit Gate Stop

 
 

Tit Zay Kwae Stop

 
 

Tit Htate Stop

 
 

Tit Yat Kwat Stop

 
 

Ta Sal Zay Stop

 
 

Sal Mile Stop

 
 

Sae-Mile Kone Stop

 
 

Tayar-Tone Gate Haung Stop

 
 

Tayar-Shit Taung Stop

 
 

Sae-Tit Lan Stop

 
 

Sae-Hnit Gate Stop

 
 

Sae-Hnit Lan Stop

 
 

Sae-hnat-lone-Tan Stop

 
 

Sae-Hnit Thama Stop

 
 

Sae-Thone Gate Stop

 
 

Sae-Lay Lan Sone Stop

 
 

(Sae-Lay/ Sae-Ngar) Lan Sone Stop

 
 

Sae-Ngar Zay Lay Stop

 
 

Sae-ngar Lan Stop

 
 

Sae-ngar Lan/ Nyaung Pin Lay Zay Stop

 
 

Sae-Chauk Kwae Stop

 
 

Sae-Chauk Gate Stop

 
 

Sae-Shit Kone Stop

 
 

Sae-shit Kwae Stop

 
 

Tit-Koe-Koe Gate Haung Stop

 
 

Hnit Gate Stop

 
 

Hnit Zay Stop

 
 

Hnit-sae Zay Stop

 
 

Thone Gate Haung Stop

 
 

Thone Zay Stop

 
 

Thone Htate Stop

 
 

Thone-sae-tit Gate/ Tit Gate Stop

 
 

Thone-Sae-Hnit Gate Stop

 
 

Thone-Sae-Lay Kar Gyi Gate Stop

 
 

Thone-sae-ngar Kwae Stop

 
 

Thone-sae-chauk Gate Haung Stop

 
 

Lay Yat Kwet Stop

 
 

Lay-Thone-Ngar Hmat Taing Stop

 
 

Lay-Thone-Chauk Hmat Taing Stop

 
 

Lay-sae-lay Lan Sone Stop

 
 

Lay-sae-nga Hmat Taing Stop

 
 

Lay-sae-chauk Hmat Taing Stop

 
 

Lay-sae-chauk Lan Stop

 
 

Lay-sae-chauk Lan Sone Stop

 
 

Lay-sae-shit Gate Stop

 
 

Lay-sae-koe Asane Gate Stop

 
 

Ngar Kwae Stop

 
 

Ngar Htate Stop

 
 

Ngar Htat Kyee Stop

 
 

Ngar Lan Stop

 
 

Ngar-sae Kwae Stop

 
 

Ngar-sae Lay Tha Ma Stop

 
 

Chauk Kwae Stop

 
 

Chauk Htat Kyee Stop

 
 

Chauk Htat Yone Stop

 
 

Chauk Mile Khawe Stop

 
 

Chauk Lan Stop

 
 

Chauk Tha Ma Stop

 
 

Chauk-sae-ngar Yat Kwet Stop

 
 

Khun Zay Stop

 
 

Khun-hnat Mile Stop

 
 

Khun/ Shit Lan Sone Stop

 
 

(Khun-Hnit-Sal/ Khun-Hnit-Sae Tit) Zay Stop

 
 

Shit Gate Stop

 
 

Shit Mile Stop

 
 

Shit-Sae-Tit Gate Stop

 
 

Shit-sae-koe Kwae Stop

 
 

Nine Gate Stop

 
 

Koe Htat Kyee Stop

 
 

Koe Mile Stop

 
 

Koe Mile Khawe Stop

 
 

Koe Lan Stop

 
 

Koe-Sae-Tit Gate Stop

 
 

Koe-Sae-Chauk Gate Haung Stop

 
 

Ga-gyi Zay Stop

 
 

Za-myin-zwe Zay Stop

 
 

Na-gyi Kwae Stop

 
 

Tayar-Chauk Stop

 
 

Tit-Koe-Koe Stop

 
 

Ngar-sae-chauk Stop

 
 

Chauk-Sae-Hnit Stop

 
 

Chauk Lay Chauk Stop

 
 

Shit-Sae-Hnit Stop

 
 

Kwet Thit Stop

 
 

Kwin Kyaung Stop

 
 

Ka Dit Stop

 
 

Kanaung Kwae Stop

 
 

Kan Kone Stop

 
 

Computer Stop

 
 

Kan Tharyar Stop

 
 

Kyun Ka Lay Stop

 
 

Kyun Chaung Stop

 
 

Kyan Mar Yae Stop

 
 

Ka Pa Ya Stop

 
 

Kamayut Stop

 
 

Kan Baw Za Stop

 
 

Kabar Aye Paya/ Paya Lan Stop

 
 

Kun Chan Gome Stop

 
 

Kannar Zay Stop

 
 

Kun Yar Saing Stop

 
 

Kunn Yar Saing Stop

 
 

Kan Myint Stop

 
 

Kayin Seik Thama Stop

 
 

Kayin Seik Anout Phyar Stop

 
 

Kili Stop

 
 

Kili Stop

 
 

Ka Li Htaw Stop

 
 

Kywe Lan Stop

 
 

Ka Lai Htaw Stop

 
 

Kar Gyi Gate Stop

 
 

Kar Gyi Tae Stop

 
 

Kyar Paya Stop

 
 

Kar Lay Gate Stop

 
 

Kyaikkasan Paya Stop

 
 

Kyaikkalei/ Suppaline Stop

 
 

Kyaikkalot Stop

 
 

Koke Kine Stop

 
 

Kokkaing/ Kyaung Shae Stop

 
 

Kyaik Wine Stop

 
 

Kyaik Inn Stop

 
 

Ko Tin Maung Chan Wa Stop

 
 

Kone Zay Tan Stop

 
 

Kone Taik Stop

 
 

Kone Padaythar Stop

 
 

Gone Kwae Stop

 
 

Kon Ta La Paung Stop

 
 

Kone Htate Stop

 
 

Kalar Kone Stop

 
 

Kalar Kyaung Stop

 
 

Kalar Su Stop

 
 

Kalar Zay Stop

 
 

Kalar Paya Stop

 
 

Kyone Gyi Gate Stop

 
 

Koe Thone Lone Stop

 
 

Kaytu Marlar Kwae Stop

 
 

Kyauk Kone Stop

 
 

Kyauk Tan Stop

 
 

Kyauk Taing Stop

 
 

Kyauk Myaung Zay Stop

 
 

Kyauk Yae Twin Stop

 
 

Kyauk Lan Stop

 
 

Kyaung Kwae Stop

 
 

Kyaung Kwae/ Htuu Par Yone Stop

 
 

Kyaung Gate Stop

 
 

Kyaung Shae Stop

 
 

Kyaung Shae/ Kone Sin Stop

 
 

Kyaung Shae/ Dhamar Yon Stop

 
 

Kyaung Lan Stop

 
 

Kyuanlan Stop

 
 

Kyaung Lan Htate Stop

 
 

Kyaung Lay Shae Stop

 
 

Kawt Hmuu Stop

 
 

Kaw Set Stop

 
 

Kyaw Swar Stop

 
 

Kyaetamar Stop

 
 

Eindar Stop

 
 

Oakkar Stop

 
 

Kyat Chan Pauk Stop

 
 

Kyat Phyu Kan Stop

 
 

Kyant Khaing Yae Stop

 
 

Kyee Myin Daing Nya Zay Stop

 
 

Kyee Myin Daing Nya Zay Stop

 
 

Kyee Myin Daing Butar Stop

 
 

Kyel Ngar Pwint Stop

 
 

Kyar Kan Stop

 
 

Kyar Ni Kan Stop

 
 

Kyar Hmat Taing Stop

 
 

Kyoe Kone Stop

 
 

Kyoe Kone Lan Sone Stop

 
 

Kyo Kone Lan Thit Stop

 
 

Kyo So Par Ei Stop

 
 

Kyo So Yay Stop

 
 

Kyoe Tadar Stop

 
 

Kyway Tit Stop

 
 

Khin Ma Ma Kyar Stop

 
 

Chin Ma Lay Kayin Seik Stop

 
 

Khun Htate Stop

 
 

Chan Mar Phee Stop

 
 

Khan Ma Stop

 
 

Khap Chee Yar Stop

 
 

Chan Myae Thar Yar Stop

 
 

Chan Aye Stop

 
 

Chan Aye/ Thwar Say Stop

 
 

Khayae Pin Lan Khawe Stop

 
 

Kha Wae Chan Stop

 
 

Khaing Shwe Wah Stop

 
 

Khay Mar Stop

 
 

Khaung Thone Lone Stop

 
 

Chaung Tit Stop

 
 

Chaung Wa Stop

 
 

Chaw Twin Kone Stop

 
 

Chan Pauk Stop

 
 

Chan Wine Stop

 
 

Chauk Lan Twar Stop

 
 

G.T.C Site Thit Stop

 
 

G.T.C Yae Oh Stop

 
 

G.T.C Alal Pauk Stop

 
 

Gate Tit Stop

 
 

Gate Wa Stop

 
 

Gate Haung Stop

 
 

Gate Haung Kwae Stop

 
 

Gandee Stop

 
 

Gandar Yon Stop

 
 

Japan Site Stop

 
 

Japan Lan Stop

 
 

Jama Khar Nar Stop

 
 

Jamar Stop

 
 

G.E.C Stop

 
 

Gat Tae Kwae Stop

 
 

Ngapi Tae Stop

 
 

Ngapi Oak Pauk Stop

 
 

Nga Mauk Zay Stop

 
 

Ngar Su Stop

 
 

Ngone Chan Stop

 
 

Nyein Chan Yae Stop

 
 

Sagar Wah Stop

 
 

Set Hmu Tit Stop

 
 

Set Hmu Tit/Myanmar Plaza Stop

 
 

Set Hmu Zone Stop

 
 

Set Hmu Zone Hnit Stop

 
 

Set Hmu Zone Zay Stop

 
 

Sat Yon Shae Stop

 
 

Sakhan Kyi Stop

 
 

Sit Kyawe Yae/ Shaw Yawe Stop

 
 

Sit See Taw Stop

 
 

Sit Tat Stop

 
 

Sittaung Lan Stop

 
 

Sittaung Lan Htate Stop

 
 

Sit Pin Kwinn Stop

 
 

Si Pin Stop

 
 

Si Pin Lan Khwe Stop

 
 

Sate Kyan Mar Yae Say Yon Stop

 
 

Yangon Mental Health Hospital Stop

 
 

Sanay Ma Stop

 
 

Sein Gyun Stop

 
 

Sein Nagar Stop

 
 

Sein Pan Stop

 
 

Sein Paul Stop

 
 

San Taw Tar Stop

 
 

Sabei Stop

 
 

C.P Light Stop

 
 

San Pya Stop

 
 

Sanpya Stop

 
 

San Pya Zayy Gway Stop

 
 

Sanpya Zay/ Nga Moe Yeik Stop

 
 

Sanpya Zay Kwae Stop

 
 

Se Man Kane Stop

 
 

San Chaung Pauk Stop

 
 

Sain Lae Oo Stop

 
 

Swan In Stop

 
 

San Yeik Nyein Stop

 
 

Salin Kwin Stop

 
 

Sar Taik Stop

 
 

Sar Taik Kyee Stop

 
 

Sar Boo Taung Stop

 
 

Saik Pyoe Yay Stop

 
 

Saik Pyoe Yay Kwae Stop

 
 

Saik Shae Stop

 
 

Su Paung Stop

 
 

Su Paung Yone Stop

 
 

Saw Bwar Stop

 
 

Saw Bwar Gyi Kone Lan Sone Stop

 
 

See Pwar Yay Takke Tho Stop

 
 

Set Thwe Yae Stop

 
 

Settwe Yae Stop

 
 

Sin Hnat Kaung Stop

 
 

Sin Phon Kwae Stop

 
 

Sin Min Stop

 
 

Sin Min Zay Stop

 
 

Sinmalite Stop

 
 

Sin Yae Twin Stop

 
 

Si Saing Stop

 
 

Sal Myaung Stop

 
 

Sal Myaung Yone Stop

 
 

Sadon Duu War Stop

 
 

San Da Thu Stop

 
 

San Set Stop

 
 

Supplies Stop

 
 

Sae-Thit Taw Stop

 
 

Sayardaw Gyi Stop

 
 

Si Own Stop

 
 

Site Kar Gate Stop

 
 

Site Thit Stop

 
 

Saing Bote Stop

 
 

Sauk Lote Yae Stop

 
 

Sauk Lote Yae (Hmaw Bi) Stop

 
 

Sauk Lote Yae Lan Khwe Stop

 
 

Sauk Lote Yae Thit Stop

 
 

Saung Hnit Stop

 
 

Say Kyaung Stop

 
 

Say Khan Stop

 
 

Seagull Stop

 
 

Say Tat Stop

 
 

Say Yon Stop

 
 

Say Yone Kone Stop

 
 

Say Yon Kwae Stop

 
 

Say Yon Gyi Stop

 
 

Say Yon Shae Stop

 
 

Say War Stop

 
 

Sule Pan Chan Stop

 
 

Sule Myodaw Khan Ma Stop

 
 

Zawana Stop

 
 

Zin Yaw Stop

 
 

Zawana Stop

 
 

Ou Zanar Stop

 
 

Zay Kwae Stop

 
 

Zay Butar Stop

 
 

Zay Lan Stop

 
 

Zay Lay Stop

 
 

Nyaung Kone Stop

 
 

Nyaung Tan Stop

 
 

Nyaung Ni Tadar Stop

 
 

Nyaung Pin Stop

 
 

Nyaung Pin Lay Zay Stop

 
 

Nyaung Wine Stop

 
 

Ta Kaung Stop

 
 

Ta-Sae-Ngar Stop

 
 

Tayar-Lay-Sae Stop

 
 

Tadar Htate Stop

 
 

Tadar Ni Stop

 
 

Tadar Phyu Stop

 
 

Twante Kyauk Taing Stop

 
 

Tat Htate Stop

 
 

Tat Phwet Stop

 
 

Tat Yin Thone Stop

 
 

Tat Yin Koe Stop

 
 

Ta Yar Yone Stop

 
 

Tar Sone Stop

 
 

Tamwe Zay/ Tamwe Bali Stop

 
 

Tamwe Zay Haung/ Akhun Lut Zay Stop

 
 

Tamwe Plaza Stop

 
 

Tamwe Bali Stop

 
 

Taik Kyi Khan Ma Stop

 
 

Taik Kyi Zay Stop

 
 

Taik Kyi Tar Gwa Tar Sone Stop

 
 

Taik Kyi Phaung Gyi Lan Khwe Stop

 
 

Taik Tu Kan Stop

 
 

Toe Chae Stop

 
 

Taung Myauk Lan Sone Stop

 
 

Taung Okkalar Sar Taik Stop

 
 

Taung Okkalar Paya Stop

 
 

Taung Phat Moke Stop

 
 

Taung Mo/ Hle Lan Stop

 
 

Taw Win Stop

 
 

Htain Thone Pin Stop

 
 

Htan Chauk Pin Stop

 
 

Htan Ta Pin Tar Sone Stop

 
 

Htan Pin Kan Stop

 
 

Htan Pin Kone Stop

 
 

Htu Par Yon Stop

 
 

Hta Ma Ni Koun Htate Stop

 
 

Hta Ma Ni Phone Gyi Kyaung Shae Stop

 
 

Hta Ma Lon Stop

 
 

Dawei Gyaung Stop

 
 

Htauk Kyant Lan Sone Stop

 
 

Htaung Boo Wa Stop

 
 

Htaw Li Kwae Stop

 
 

Dagon Takke Tho Stop

 
 

Dagon Ayar A Way Pyay Stop

 
 

December Alal Pauk Stop

 
 

Danyin Gone Lan Sone Stop

 
 

Dala (3) Zay Stop

 
 

Dala Seikkan Stop

 
 

Dar Gude Stop

 
 

Daywadaha Stop

 
 

Daewoo Stop

 
 

Daung Lay Kwae Stop

 
 

Duyar Lan Stop

 
 

Dhamar Yon Stop

 
 

Dhamma Yone Stop

 
 

Hnit Htat Kwae Stop

 
 

Nee Pyinyar Takke Tho Stop

 
 

Nee Pyinyar Takke Tho (G.T.U) Stop

 
 

Nat Sin Stop

 
 

Nat Sin Koun Stop

 
 

Nat Sin Ta-Yar Stop

 
 

Nat Sin Lan Stop

 
 

Nat Mauk Kyaung Shae Stop

 
 

Nandawun Zay Stop

 
 

Nwe Khwe Stop

 
 

Nal Myay Yon Stop

 
 

Nwe Thar Gi Stop

 
 

Nilar Stop

 
 

Nawaday Stop

 
 

Nawarat Stop

 
 

Nar Yee Sin Stop

 
 

Nwar Chan Stop

 
 

Naing Ngan Yae Stop

 
 

Nat-Khan-Mhway Taik Stop

 
 

Nay La Stop

 
 

Bago Kalat Stop

 
 

Bago Lan Stop

 
 

Pwint Oo Stop

 
 

Pinya Stop

 
 

Pyinn Ma Kan Stop

 
 

Padauk Kwae Stop

 
 

Padauk Chaung/Thiri Mingalar Market Stop

 
 

Padauk Lan Stop

 
 

Padonmar Stop

 
 

Padaythar Stop

 
 

Pan Chan Stop

 
 

Pan Chan Kone Stop

 
 

Pansodan Stop

 
 

Pansodan (Seikkanthar) Stop

 
 

Pal Hlaw Pho Stop

 
 

Pa Da Kyi Stop

 
 

Parami Stop

 
 

Pazundaung Zay Stop

 
 

Ponnya Stop

 
 

Ponnami Stop

 
 

Palae Stop

 
 

Palae Maw Taw Seik Stop

 
 

Palae Lan Stop

 
 

Palae Lan Sone Stop

 
 

Palae Eain Yar Stop

 
 

Pauk Taw Wa Stop

 
 

Paw San Hmwe Stop

 
 

Pyaw Bwal Stop

 
 

Pyi Taw Thar Stop

 
 

Pyi Taw Thar/ G.T.I Htate Stop

 
 

Pyi Yeik Mon Stop

 
 

Phanat Sat Stop

 
 

Pha-Ye Khinn Stop

 
 

Five Star Stop

 
 

Phoe Sein Lan Stop

 
 

Phoe Myay Stop

 
 

Phot Kan Zay Stop

 
 

Phaung Gyi Tar Sone Stop

 
 

Phyo Sabei Stop

 
 

Banyardala Stop

 
 

Ba Htoo Zay Stop

 
 

Bandar Pin Stop

 
 

Bahan Thone Lan Stop

 
 

Bahosi/ Mawtin Stop

 
 

Baho Zay Stop

 
 

Baho Yone Stop

 
 

Baho Wun Htan Takke Tho Stop

 
 

Byaing Yae Oh Sin Stop

 
 

Bo Kone Stop

 
 

Bogyoke Stop

 
 

Bogyoke Kwae Stop

 
 

Bogyoke Zay Stop

 
 

Bo Tae Kone Stop

 
 

Botahtaung Pagoda Stop

 
 

Botahtaung Zay Stop

 
 

Botahtaung Paya Stop

 
 

Bo Min Gaung Stop

 
 

Bo Thin Tan Stop

 
 

Ban Shae Stop

 
 

Butar Zay Stop

 
 

Butar Yon Lan Stop

 
 

B.P.I Stop

 
 

Bawa Myint Stop

 
 

B.R.B Stop

 
 

B.O.C Stop

 
 

Bartar Stop

 
 

Bar lan Stop

 
 

Bogalay Zayy Stop

 
 

Bokalay Zay Stop

 
 

Bo Chan Stop

 
 

Phone Gyi Kyaung Stop

 
 

Phone Gyi Kyaung Kwae Stop

 
 

Phone Gyi Lan Stop

 
 

Buya Stop

 
 

Bayint Naung Stop

 
 

Bayint Naung Zay/ Zay Pwae Yon Stop

 
 

Bayint Naung Lan Sone Stop

 
 

Phayarr Stop

 
 

Paya Kone Stop

 
 

Paya Kone Lan Sone Stop

 
 

Phayarr Gyi Lann Sone (Kanbe) Stop

 
 

Phayarr Ngote Tol Stop

 
 

Paya Shae Stop

 
 

Paya Lan Stop

 
 

Paya Lay Stop

 
 

Paya Lay Tadar Stop

 
 

Phayarr Thone Suu Stop

 
 

Bay Li Stop

 
 

Baw Lone Sat Yone Stop

 
 

Baw Lone Ye Gate Stop

 
 

Min Kone Stop

 
 

Min Zedi Stop

 
 

Min Htoo Kyaw Stop

 
 

Min Din Stop

 
 

Min Lan Stop

 
 

Mingalar Zay Stop

 
 

Mingalar Zay/ Layy Lan Stop

 
 

Mingalardon Zay Stop

 
 

Mingalar Mon Zay Stop

 
 

Masalar Set Stop

 
 

Masalar Set/ Gandi Stop

 
 

Mit Zu Lan Stop

 
 

Ma Nya Ka Stop